21.5.08

Segons un estudi de la UOC, la independència es guanyaria en referèndum

I tu, què votaries?

Segons aquest estudi de la Universitat Oberta de Catalunya, la majoria dels catalans aniria a votar a un referèndum d’independència i, dels votants, més de la maitat ho faria a favor d’aquesta.

Són sens dubte les xifres més altes en favor de la independència de Catalunya que han aparegut mai en una enquesta homologable. I són reflex, també, de que l’independentisme va més enllà d’un partit, és transversal i arriba fins i tot a gent que té el castellà com a llengua habitual o que no sap escriure el català (el 38.3% dels catalans).

Malgrat que aquesta enqueta té una mostra reduïda (1.108 persones), sí que se li pot atorgar un cert valor. El creixent debat social sobre la possibilitat de la independència com a via per encarar els problemes estructurals del país i l’augment del nombre de persones favorables són fruit de molts anys de feina: l’independentisme, en sentit ampli, ha anat aconseguint que la societat interioritzi la independència com a solució viable.

Ara bé, donada l’amplitud de la mostra, i que els referèndums no es voten per telèfon sinó que cal aixecar-se i anar a l’urna, cal seguir eixamplant la base social de l’independentisme en totes les seves vessants (romàntica, nacionalista, pràctica, economicista...), i cal seguir explicant que serà un procés democràtic homologat, tot buidant de contingut els tòpics que el nacionalisme espanyol i francès han anat bastint en contra de l’autodeterminació del poble català.

En tot cas, es fa necesari denunciar el fracàs de la via estatutària autonòmica i regional, després de la sentència del TC i de la negociació sobre el finançament, en previsió que ambdues coses siguin el desastre que s’intueix, i deixar ben clar que només hi ha una alternativa a la situació actual de tot plegat: la independència. Alhora, cal tenir clar que ERC ha de presentar-se a les eleccions del 2010 proclamant d’entrada que només farà govern amb el partit o partits que vulguin treballar pel referèndum del 2014.

I mentre aquest no arribi, hem de vigilar tres processos: El seguiment de la independència de Montenegro, el procés de construcció de les estructures polítiques, socials i econòmiques de Kosovo, i el referèndum d’Escòcia, que pot significar el primer precedent d’ampliació interna de la UE.