26.10.07

Catalunya, membre de la ILGA

Catalunya serà el primer govern nacional a ingressar a la ILGA

DSCN0305La Conferència Anual de la International Lesbian & Gay Association (ILGA)-Europa es celebrarà entre el 24 i el 28 d’octubre a la ciutat lituana de Vilnius. Segons La consellera del Departament d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila (ERC) amb aquest acte la Generalitat accedeix com a membre de l’única associació mundial que agrupa associacions de gais i lesbianes d’arreu del planeta. D’altra banda, amb el seu ingrés, la Generalitat es converteix en el Primer Govern Nacional que forma part de l’ILGA, encara que des de l’àmbit municipal, també en són membres Amsterdam, Rotterdam i Venècia.

La manera de formar part de l’ILGA és triple: com associació de ple dret, com a suport personal o com a suport institucional. El govern català hi accedeix a través d’aquesta tercera via.

Xavier Verdaguer responsable del Programa per al Col·lectiu de Gais, Lesbianes i Transsexuals del Departament d’Acció Social i Ciutadania, exposarà les principals actuacions del Programa de GLTB de la Generalitat de Catalunya, el dia 26 a partir de les 11.30 hores en una taula conjunta on també hi intervindran Hans Ytterberg de la HomObud Office, depenent del Ombudsman suec; Laima Vengale, de l’oficina de l’Ombudsman per a la igualtat d’oportunitats de Lituània; Ben Baks, del Programa LGBT del govern holandès; i Michael O’Flaherty, rapporter dels Principis de Yogyakarta sobre l’Aplicació del Dret Internacional Humanitari en Relació amb l’Orientació Sexual i l’Identitat de Gènere de Nacions Unides.

Una entitat d’abast mundial

Tot i ser una organització mundial, l’ILGA també està estructurada en conferències territorials o continentals. En aquest sentit, l’ILGA-Europa és una organització que forma part com a òrgan consultiu del Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de Nacions Unides.

L’ILGA compta amb tres secretaries generals, una masculina, una femenina i una transsexual. Entre els objectius de l’associació, més enllà de fomentar les relacions entre les diverses entitats integrants, hi ha el de treballar per millorar la qualitat de vida de les lesbianes, gais i transsexuals en aquells indrets del món on la situació és més difícil.

L’ILGA està formada per 400 associacions de 90 països. Als anys noranta va ser-ne secretari general Jordi Petit, actual president d’honor de la Coordinadora Gai-Lesbiana. Aquesta entitat és l’única associació de les 55 que hi ha a Catalunya que forma part de l’ILGA.

Cap comentari: