23.6.06

La prostitució, fet legal?

El treball sexual és legalitzable al 100%?

Fa pocs dies ha entrat en funcionament a Barcelona l'Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS), que ofereix atenció especialitzada a la gent que s'hi dedica. Això arriba després de la nova Ordenança que vol regular tant la presència al carrer com els locals on s'exerceix.

Crec que s'ha d'iniciar un debat profund sobre com abordar políticament el tema, que és seriós i que afecta transversalment la nostra societat.

Jo no sóc pas partidari de la legalització, fonamentalment perquè la prostitució o treball sexual mai és desitjat, sempre és una via de guanyar-se la vida quan les altres s'han esgotat.

A més, la seva pràctica implica una rebaixa moral a més dels riscos que es corren respecte a la seguretat pròpia i respecte a les afeccions de transmissió sexual. És més, considero que alhora que es dóna una educació sexual plural, oberta i distesa, cal per una banda legislar contra el client/a i per altra banda oferir, dins l'estat del benestar, alternatives educatives i laborals a les persones que s'hi dediquen.

Ens mereixem una societat on el fet de pagar pel sexe, amb tot el que implica per a oferents i demandants, no sigui permès ni per activa ni per passiva, perquè no és humà, és sempre degradant, i tots els ciutadans ténen dret a la seva dignitat. Per tant, la legislació ha de protegir aquest dret reconegut a no caure en la situació que implica triar entre deixar de menjar o vendre's el cos. Entenc, de fet, que el treball sexual es troba a la mateixa alçada que la compravenda d'òrgans.

La meva visió entén que la mesura legal necessària és penalitzar la 'compra' de serveis sexuals i alhora despenalizar-ne la 'venda' (els/les traballadors sexuals no ténen pas cap culpa). Alguna cosa molt semblant a la política adoptada per Suècia des de l'any 1999 i que ha donat alternatives dignes a més del 80% de la gent -principalment dones- que s'hi dedicaven i ha ajudat molt dins la lluita contra el crim organitzat. Aquesta legislació entén la prostitució com una forma de violència des d'una òptica de dignitat de les persones i no des de conceptes moralistes.

Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual de l'Ajuntament de Barcelona

M'aturaré una miqueta a parlar-ne, ja que fa poques hores he rebut un correu que m'informa de la seva posada en marxa. Aquesta agència, situada al mateix equipament que l'Oficina per la No Discriminació, s'ocupa d'atendre a totes les persones que realitzen treballs sexuals a la ciutat de Barcelona. Segueix un Pla amb el mateix nom que vol oferir informació, atenció personalitzada i no estighmatitzadora, formació, coordinació institucional i la prevenció dle tràfic de persones.

Arran de l'Ordenança del civisme, la Regidoria de Dona i Drets Civils -Pilar Vallugera- ha desenvolupat la tasca d'informació, i es compta amb un equip de socioeducadors que fan tasca en medi obert -el carrer- sis hores al dia, tot informant de la nova Ordenança, recollint informació de les treballadores sobre la seva situació i les seves demandes, així com atendre personalment quan cal. Segons sé, s'han atès 115 dones i s'han fet més de 500 intervencions a dia d'avui.

Atenent al carrer i col·laborant amb les entitats, s'ofereix formació a les treballadores que vulguin canviar l'activitat econòmica (partint de la base que ja realitzen una activitat laboral i que per tant és un procés de recol·locació). Aquest és un bon eix d'actuació, dins l'estat del benestar, per aconseguir que ningú s'hagi de veure abocat a mercadejar amb el propi cos.

+ info: mapa de la prostitució a Barcelona (El Periódico)

Cap comentari: